DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„Pod Dębem”

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„Pod Dębem”
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Norwida 1
tel.: 32 264 23 23
fax: 32 264 23 92
e-mail: dpsdg@poczta.onet.pl
Dostosuj: